BLS en AED

Een reanimatie kan op ieder moment van de dag en overal plaatsvinden. Gelukkig is reanimeren en het gebruik van een AED eenvoudig en door iedere burger te leren.

ABCDE en MEWS methodiek

Wereldwijd wordt de situatie van een patiënt die in een acute setting terecht is gekomen, volgens dezelfde methodiek in kaart gebracht. De gedachte achter deze methodiek is:

“Treat first what kills first’’

Het zekeren van de luchtweg heeft altijd de prioriteit. Voordat dit gebeurt wordt volgens de zeer gestructureerde methode het probleem vastgesteld.

Voorbehouden Handelingen

  • Zuurstoftoediening/Beademing
  • Intramusculair injecteren
  • Katheteriseren van de vrouw
  • Katheteriseren van de man
  • Zuurstof toedienen
  • Medisch rekenen

Nadat deze voorbehouden handelingen een vaste structuur hebben binnen Advanced-Skills, zal er uitgebreid worden naar alle andere voorbehouden handelingen waar vraag naar is.