BLS EN AED

BLS en AED

Een reanimatie kan op ieder moment van de dag en overal gebeuren. Gelukkig is reanimeren en het gebruik van een AED eenvoudig en door ieder burger te leren.