ABCDE en MEWS​

ABCDE en MEWS

Over de gehele wereld wordt de situatie van een patiënt die in een acute setting terecht is gekomen, volgens dezelfde methodiek in kaart gebracht. De gedachte achter deze methodiek is:

“Treat first what kills first’’

Het zekeren van de luchtweg heeft altijd de prioriteit. Voordat dit gebeurt wordt volgens de zeer gestructureerde methode het probleem vastgesteld.